O výstavě

Výstava Umění putovat vzduchem aneb Balony představuje literaturu s tematikou vzduchoplavby, která začala vycházet poté, co se v polovině roku 1783 uskutečnily ve Francii první pokusy s balony. V historickém fondu Knihovny Akademie věd ČR je uložen významný soubor knih, které shromáždil před více než sto lety sběratel Eduard Langer. Sbírka sestává z téměř 70 tisků z 18. a 19. století vytištěných převážně ve francouzštině, italštině, angličtině a němčině. Najdeme v ní dobové zprávy o úspěšných i neúspěšných vzletech, disertace, odborná pojednání o vzduchoplavbě i básně oslavující montgolfiéry. Tisky velmi často doprovázejí ilustrace, které jsou jedinečným dokladem historických událostí spojených s počátky vzduchoplavby i technické úrovně nejstarších balonů.

Autorka výstavy: Mgr. Andrea Jelínková, Knihovna AV ČR, jelinkova@knav.cz
Grafická úprava: Marina Krahulcová, Knihovna AV ČR, krahulcova@knav.cz
Online verze výstavy: Jaroslava Pachlová, Marina Krahulcová

Panelová výstava byla připravena pro 14. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2014 a byla volně dostupná ve vstupním prostoru studovny Knihovny Akademie věd ČR od 31. 10. 2014 do 30. 6. 2015.

Výstavu nabízí Knihovna AV ČR k bezplatnému zapůjčení knihovnám, muzeím, archivům a dalším odborným institucím. V případě zájmu se obracejte na kvo@knav.cz

Technický popis:

  • 6 potištěných desek kapa
  • Rozměr jedné desky: 1000 × 1460 mm
  • Pro instalaci je nutné použít vlastní kapa háčky